Privacy & Disclaimer

Tirol Events respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Tirol Events, informeren wij je regelmatig over de ontwikkelingen en speciale aanbiedingen van Tirol Events. Indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via het linkje “afmelden”, welke onderaan in de nieuwsbrief te vinden is.

Zorgvuldigheid
Tirol Events besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Tirol Events, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
Tirol Events behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt.
Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website bevat eventuele hyperlinks naar andere websites. Tirol Events is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Tirol Events ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een arrangement van Tirol Events. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Tirol Events.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Tirol Events (dan wel tussen Tirol Events en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Tirol Events niet aansprakelijk.

Fotoverantwoording
Tirol Events, TVB Sankt Anton am Arlberg, TVB Kitzbühel, TVB Kirchberg, TVB Sölden, TVB Serfaus, TVB Fiss, TVB Ladis, TVB Ischgl, TVB Kappl, TVB Wilderkaiser, TVB Zillertal Arena, TVB Zillertal 3000, TVB Innsbruck, Tirol Marketing.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tirol Events.